Traseu turistic Câmpina - Posada - Sinaia - Bușteni

Mai multe detalii...
Traseul turistic Câmpina - Ploiești - Slănic - Văleni - Cheia

Mai multe detalii...
Traseu turistic Câmpina - Brebu

Mai multe detalii...
Traseu turistic Câmpina - Telega

Mai multe detalii...